Artikel i Kyrka och Folk, nr 36, 2020

NORDISKA LUTHERHJÄLPEN VILL HJÄLPA I BÅDE VARDAG OCH katastrof med fysiskt och andligt bröd, genom hjälpverksamheter som utgår från evangeliet. Vi ger nu bidrag till fem organisationer, som jag presenterar närmare nedan.

De senaste åren har NLA växt märkbart, i både antal givare och inkomna och förmedlade gåvor. Vi har genom åren totalt förmedlat cirka 770 000 kr.

NORDISKA LUTHERHJÄLPEN STÖDER ILEMERA Carpentry Centre for Orphans, genom Ge det vidare. Detta är en hantverksskola i nordvästra Tanzania som utbildar föräldralösa ungdomar till snickare eller sömmerskor. Utbildningen är på två år. I november förra året hölls examensceremoni för färdigutbildade elever, i närvaro av en imponerad landshövding. Vid examen skedde också invigning av ett nytt hus för pojkarna att bo i. Efter nyår kom den nya omgången elever. Per-Olof Olsson, Ge Det vidare, berättar: ”Pandemin berörde också skolan: de 12 flickorna och 10 pojkarna skickades hem i mars på order av stiftet. Deras sorgliga bakgrundsbeskrivningar berättar att de hör till de sämst lottade ungdomarna i kontraktet. Flera gånger hörde elever av sig och undrade gråtande när de skulle få komma tillbaka. Den 1 juni återvände eleverna. De måste bära andningsskydd i klassrum och tvätta sig ofta. De fick inget sommarlov och man tar igen förlorad tid. Rapporter från vår rektor talar om elever som gått från djupaste misär till framgångsrikt företagande. En flicka och en pojke från förra kullen är ett par och de har redan skaffat husgeråd, köpt mark och byggt hus för pengar de tjänat ihop. Skolan är ett hoppets tecken för många i området.”

Inte långt från Ilemera ligger staden Bukoba. Där finns barnhemmet Tumaini Children ́s Center som vi stöder genom Bukobahjälpen. Detta hem startades 2001 av Debora Brycke som just blivit pensionär från missionärstjänst i Bukoba. Hon ville ta hand om gatubarn som hon såg hade det så eländigt. Hemmet verkar genom att först rehabilitera barnen ”genom Kristus, kärlek och tålamod” – barnhemmets tre hörnstenar, sammanfattade av Debora. När tiden är mogen ska de slussas tillbaka till sin familj eller släkt, som de en gång flydde ifrån. Tumaini har hittills hjälpt mer än 1000 barn. Pandemin innebar stora påfrestningar, då barnhemmets skola fick stänga och alla barn inte fick vara på Tumaini på grund av regeringsbestämmelser. En del fick placeras ute i sina byar hos släktingar. Men barnen behöver omsorg oavsett var de bor nu, och personalen försöker hantera utmaningar som uppstår. Nu har dock skolan öppnat igen. Tumainis systuga har haft fullt upp med att producera munskydd för hemmets eget bruk och även för behov i samhället runtomkring.

NORDISKA LUTHERHJÄLPEN STÖDER MACHASEH som är en diakonal verksamhet i Jerusalem. Machaseh drivs av både messianska judar och hednakristna. De ger tex materiell och juridisk hjälp, och själavård när det ges möjlighet, till behövande oavsett etnisk eller religiös bakgrund. Machaseh har vittnat om många speciella situationer från coronakrisens Israel. Situationen blev alltför ansträngd för många psykiskt sköra, för ekonomiskt utsatta som förlorade sitt arbete, för äldre som inte fick lämna sin bostad på veckor, för par som fick akuta relationsproblem som ibland inte kunde lösas. Machaseh har haft en mycket intensiv period. De är tacksamma för allt stöd de fick, all hjälp de kunde ge, och för Guds beskydd för dem under den här perioden. ”Vi försöker förbereda oss och bli redo för vad som än ska komma, för vi och vårt arbete tillhör Gud och vi litar på honom.” (Lena Levin)

VI FÖRMEDLAR VÅRT KATASTROFBISTÅND genom Samaritans Purse, en amerikansk organisation som är stor nog att kunna möta behov snabbt vid katastrofer runt hela världen. Samaritans Purse vill hjälpa människor i fysisk nöd och förmedla hopp genom evangeliet. Ett exempel: fyra dagar efter explosionen i Beirut landadeSamaritan ́s Purse första plan där. Det bar med sig 31 ton förnödenheter som tält, solcellslampor och medicin. Dessutom fanns där ett mobilt kirurgteam och personal med specialitet psykosociala behov. De distribuerade förnödenheter till flyktingfamiljer som bodde nära en lokal kyrka som är deras partner. Hittills har de där hjälpt 900 familjer, både syrianer, armenier, och srilankeser.


SLUTLIGEN, VI STÖDER WORLD Medical Mission (en del av Samaritans Purse) som placerar kristna läkare, tandläkare och annan medicinsk personal som volontärer på missionssjukhus och kliniker i olika länder. De har också ett längre två-årsprogram för ”medicinska missionärer”. Dessutom skickar man medicinsk utrustning och hjälper till med installation och reparation.

VI ÄR TACKSAMMA FÖR varje förbön och gåva till Nordiska Lutherhjälpen.

Elisabet Josefsson, styrelsemedlem

info@nordiclutheraid.org www.nordiclutheraid.org
Plusgiro: 62 86 94 – 2
Medlemskap: 100 kr per år
Gåvogram, minnesblad – se webbsida eller kontakta kassören.
Nordiska Lutherhjälpen grundades 2011 för att underlätta för
enskilda och församlingar att vara delaktiga i bistånd som utgår
från evangeliet och ser till hela människan i vardag och katastrof.