Gatubarn, Tanzania

I Tanzania finns det många barn som lever på gatan och som inte har något hem att komma till. Det leder lätt till droger och kriminalitet.

I stiftet Bukoba finns idag ett utbyggt arbete som uppsöker och rehabiliterar en del av dessa barn. Konkret arbetar man för att barnen skall kunna återvända hem eller, om föräldrarna är döda, hitta nya hem till dem. Verksamheten vill visa barnen på hoppet i Kristus, att de är värdefulla, och har en framtid. Omkring 130 barn hjälps varje år bort från gatan.

Vi förmedlar vårt stöd var fjärde månad genom Tumaini children center (Bukobahjälpen).