Nordic Luther Aid Partner

Vi erbjuder företag och organisationer som Nordiska Lutherhjälpen står nära att bli delaktiga i biståndsarbete. Syftet är att kunna hjälpa fler, genom att ge företag och organisationer möjlighet att genom tjänster bidra till bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela människan i vardag och katastrof.

Samarbetet visar på en närhet och kräver ett ömsesidigt förtroende. Intentionen är ett långsiktigt åtagande. Nordiska Lutherhjälpen visar företagets/organisationens länk och logotype på här nedan. Partners uppmuntras att informera att de stöder Nordiska Lutherhjälpen och får använda vår logotype för det.