Nordic Luther Capital

Nordic Luther Capital (från 2019) skall förvalta, ge och låna ut kapital för långsiktigt bistånd. Öronmärk din gåva med ”Nordic Luther Capital”.

Utbetalt genom åren: 0 kr