Bli medlem

Genom att bli medlem är du med och når ut med bistånd till olika delar av världen.

Medlemsavgiften är endast 100 kr per år. Betala in till vårt plusgiro- eller bankgirokonto och skriv ”medlem”.

Plusgiro: 62 86 94-2
Bankgiro: 832-3354

Betalning från utlandet:

IBAN: SE57 9500 0099 6026 0628 6942
BIC-kod (SWIFT): NDEASESS

Varmt välkommen med i vår gemenskap!