Gåvogram och minnesblad

Skicka gåvogram vid exempelvis födelsedagsfirande eller ett minnesblad i samband med begravning.

1. Sätt in en gåva till Nordiska Lutherhjälpen och skriv t.ex. ”Minnesblad för Anders Andersson från Magnus Magnusson”.

2. Välj motiv.

3. Ring kassören och framför beställningen. Gåvogrammet/minnesbladet skickas till
den adress som uppgetts.

Kontaktuppgifter
Carl-Sixten Block, 0730-978721

Plusgiro: 628694-2
Bankgiro: 832-3354

För betalning från utlandet:

IBAN: SE57 9500 0099 6026 0628 6942
BIC-kod (SWIFT): NDEASESS

Här nedan kan du ta en titt på vårt utbud:

”Varma lyckönskningar”
”I tacksamhet”
”Till minne”
”I tacksamhet” 2
”Till minne” 2