Ge en gåva

Tillsammans kan vi göra stor skillnad – i vardag och katastrof. Som givare får du tidningen Livskällan där vi i varje nummer har en aktuell biståndsrapport och ekonomisk redovisning.

Plusgiro: 62 86 94 – 2

 

IBAN: SE57 9500 0099 6026 0628 6942. (BIC-kod (SWIFT): NDEASESS)

Du kan också ge gåvogram eller minnesgåva.