Ge en gåva

Tillsammans kan vi ta små steg för att ge människor hjälp att ta sig ur fattigdom och ohälsa. Varje gåva är betydelsefull!

Plusgiro: 62 86 94-2

 

 

Bankgiro: 832-3354

IBAN: SE57 9500 0099 6026 0628 6942

BIC-kod (SWIFT): NDEASESS

 

Du kan också ge gåvogram eller minnesgåva.

Kostnader för administration och insamling låg 2014 på endast 6,6 %. Att vi ännu inte har 90-konto beror på att biståndspengar då hade fått gå till dess årliga avgifter.