Diakoni i Jerusalem

 

Machaseh i Jerusalem finns för de mest marginaliserade, oavsett religion, kultur och etnicitet. T.ex. kvinnor i sex-industrin, barn som utsatts för våld i hemmet, flyktingar, de som lever under fattigdomsgränsen, samt överlevande efter Förintelsen. Stödet kan handla om mat och kläder, terapisamtal och juridisk hjälp.

Machaseh betyder tillflyktsort och grundades 2005 av Lena Levin, messiansk judinna med stort diakonalt hjärta. Machaseh är ett av de ändamål vi var fjärde månad stöder ekonomiskt.

Carl-Henrik Karlsson, ordförande i NLA, och Lena Levin, ledare för Machaseh, i samband med en samling i Jerusalem för förintelseöverlevande.

Machasehs vision att hjälpa de mest sårbara bland människor inkluderar flyktingar. Machaseh ger här ett exempel på en familj som fick hjälp av dem:

En person, ‘L’, kom till Israel från Sudan för att undkomma krig. Vid 15 års ålder reste hon helt ensam genom Sudan, Egypten och Sinai öken. I Israel blev hon förälskad i och gifte sig med en sudanesisk man. Han visade sig vara våldsam och misshandlade henne. Vid ett tillfälle bröts några ben vilket ledde till att hon hamnade på sjukhus och han i arresten. När han släpptes från fängelset försonades de. Sedan började han misshandla henne igen. ‘L’ kontaktade Machaseh och bad om hjälp att rädda sig undan. Machaseh har en lägenhet för situationer som dessa och där bodde hon i fyra månader. Under denna tid började hennes man förstå att hon inte skulle stanna kvar i ett förhållande där hon misshandlades och att han skulle förlora henne och deras barn. Han valde att söka hjälp vilket till slut ledde till att han blev botfärdig. De har sedan återförenats och arbetar tillsammans på helande och återhämtning.