Bli medlem

Som medlem är du med i en demokratisk biståndsorganisation där alla har lika stor röst. Medlemsavgiften är 100 kr per år. Märk inbetalningen med ”medlem”, namn, adress och e-postadress. Som medlem får du tidningen Livskällan där vi i varje nummer har en aktuell biståndsrapport och ekonomisk redovisning.

Plusgiro: 62 86 94 – 2

 

IBAN: SE57 9500 0099 6026 0628 6942
BIC-kod (SWIFT): NDEASESS