Sjukvård & hälsa

Alla drabbas vi av ohälsa och sjukdom och vet vad det betyder att få den hjälp vi behöver. Men långt ifrån alla har tillgång till god vård.

Vi stöder World Medical Mission (en del av Samaritans Purse) som gör det möjligt för kristna läkare och vårdpersonal att göra volontärinsatser på sjukhus och kliniker i olika länder. Dessutom skickar man medicinsk utrustning och hjälper till med installation och reparation. Som vårdpersonal som verkar för att rädda liv bär de samtidigt med sig de goda nyheterna om den store läkaren Jesus som kan ge evigt liv.

Är du vårdutbildad och vill göra en insats?
Läs mer om att göra en volontärinsats.

Aktuellt

 

Januari 2024

Vi får i senaste numret av World medical missions tidning ”On call” läsa om doktor Alyssa Welch från USA. Hon är allmänkirurg och arbetar på ”Hospital of hope” i Togo. Hennes vision tar sin utgångspunkt i 1 Petrus 4:10:

”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.”

Från tidig ålder fick Alyssa inblick i livet och arbetet för medical mission genom föräldrarnas arbete i Sierra Leone. Genom åren har Herren inte bara lagt på hennes hjärta det enorma behovet av kirurger som finns i Väst-Afrika, utan också det stora kallet att få dela kärleken och hoppet i Jesus Kristus med dem som inte känner honom. ”Gud har välsignat mig med förmågan att vara en kirurg och i utbyte kallar han mig att använda mina gåvor till att tjäna andra och tjäna Hans rike”, säger Alyssa.
Vi får vara med och be för Alyssa och hennes kollegor i deras viktiga arbete.

 

November 2023

Medan läkare och annan vårpersonal ofta arbetar med patienternas fysiska behov, är det sjukhusets kaplaner som i första hand kommer med andlig omsorg.

2009 låg pastor Mark Sukulao i en sjukhussäng I Zimbabwe. Han var väldigt sjuk, orolig med konstant värk. Sjukhuset han kom till var det tredje han besökte på kort tid och nu skulle han snart opereras igen. Mycket oro och många frågor kom upp. Vad var Guds mening i detta lidande? Skulle han överleva? Om inte, vad skulle hända med hans familj? Hur skulle det gå för församlingen? Sex månader senare kunde Sukulao prisa Gud när han fick återvända hem till sin familj och kyrka. En viktig hjälp under denna prövande tid hade han fått från sjukhusets kaplan som spenderat mycket tid med honom, bett för honom och tröstat honom. Sukulao arbetar nu själv som kaplan på Karanda Mission Hospital in norra Zimbabwe.

World Medical Mission samarbetar med mer än 50 sjukhus och kliniker i mer än 30 länder. ”The heart of a chaplain” är en kurs som nu ges på vissa sjukhus i Afrika och som kommer att utrusta och uppmuntra kaplanerna i deras viktiga arbete att ge andlig omsorg och dela evangeliet med sina patienter. Kursen har varit mycket uppskattad. Förhoppningen är att den framöver ska kunna spridas till fler sjukhus runtom i världen.

På Tenwek Mission Hospital berättar kaplanerna om hur Guds kraft förändrar liv. Några av patienterna de haft har blivit kristna och bett om att få bli döpta – på sjukhuset. Andra har återvänt hem från sjukhuset och byggt kyrkor i sina samhällen. Låt oss be för kaplanerna i deras viktiga uppgift!

Augusti 2023

Ett operationsteam från World Medical Mission har under detta år skickats ut till ett hälsocenter på landsbygden i Niger. Detta har bidragit till att förändra och förbättra livskvaliteten för åtskilliga kvinnor – kvinnor som tidigare lidit av fysiska och psykiska smärtor på grund av hälsoproblem. Under tiden kvinnorna blivit hjälpta av operationsteamet har de även fått delta i yrkesutbildning, rådgivning och Bibelstudier. Nu ser de på sig själva – kanske för första gången – som konungadöttrar, värda kärlek och med ett meningsfullt liv. 1 Petrus 4:10: ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.”

Maj 2023

Dr Liza Kessling är en familjeläkare som arbetar på Hospital Baptiste Biblique i Togo. Hon ger oss en glimt av arbetet där – bl.a. besöker hon patienter som får palliativ vård och är för svaga för att kunna resa. En av hennes patienter var en kvinna som drabbats av skelettcancer. Hon hade först amputerat en arm och efter en kort tid hemma kom hon tillbaka till sjukhuset med andningssvårigheter. Liza berättar att de då beslutade sig för att ge kvinnan palliativ vård. Kvinnan var kristen. Hon berättade att hon ville återvända hem till sin hemby, till sin dotter, under hennes sista tid i livet. Så blev det och Liza och sjukhusets kaplan besökte kvinnan i hemmet vid två olika tillfällen. Vid deras första besök var det även flera tonårstjejer i byn som kom till tro på Jesus. I slutet av oktober dog sedan kvinnan. Dock fortsatte besöken från sjukhuset till byn även efter det. Personalen fortsatte visa omsorg – de fortsatte besöka kvinnans dotter och tonårstjejerna som kommit till tro. Liza berättar att det känns som en stor välsignelse att kunna ge kärlek och hjälp till dessa människor på denna plats. Vi kan alla vara med och be för deras viktiga arbete. 

Januari 2023

Nyfödda Joscar andades först inte när han föddes, 7 veckor för tidigt. Hans lungor hade inte hunnit bli färdigutvecklade och de orkade inte. Vårdpersonalen på sjukhuset där han befann sig sprang genast till pojkens undsättning för att ge honom första hjälpen och dropp. Deras hjälp gav resultat – plötsligt kunde Joscar andas igen. Hans mamma Silsa började gråta. Hon var lättad men kände sig samtidigt hjälplös eftersom hon inte kunde ta upp sin pojke i famnen då minsta rörelse kunde påverka pojkens andningsförmåga. Dr Becky Haak var en av de som hjälpte till att ge vård åt Joscar under denna tid. Under de kommande två veckorna på Hospital Loma de luz i Honduras fick hon vara med och se hur den lilla pojkens hälsa dramatiskt förbättrades och slutligen fick han återvända hem. Om det inte vore för Dr Haak och de andra läkarna från World Medical Mission hade det kunnat sluta mycket värre för Joscar och Silsa. De fysiska och andliga behov är stora. Män, kvinnor och barn på olika platser i världen behöver medicinsk hjälp och ett ankare av hopp och frid mitt i sitt lidande – som enbart kan bli funnet i Jesus Kristus. Låt oss fortsätta be för World Medical Missions viktiga arbete runtom i världen, att kunna ge hjälp till lidande människor både till kropp och själ.

November 2022

Dr Robert Fisher är narkosläkare och reste förra vintern från USA till Honduras tillsammans med sin fru Tanya. Där fick han under tre veckor arbeta för World medical mission på Hospital Loma de Luz. Robert berättar om ett ungt syskonpar som han fick vara med och hjälpa. Det var en stor utmaning då barnen led av Hurlers sjukdom (som bl.a. innebär att de övre luftvägarna är för trånga) och de behövde opereras. Sjukdomen är såpass ovanlig att de flesta narkosläkare inte kommer i kontakt med den alls under sitt yrkesverksamma liv. Inför operationen bad Robert och de andra i teamet för sina patienter. Med hjälp av Guds nåd gick operationen bra. Robert berättar att han och hans team gjorde sitt bästa utifrån sina begränsade möjligheter och sedan gjorde Gud resten. Han hänvisar till skylten som hänger i operationssalen på sjukhuset: ”We try, Jesus heals.”

September 2022

Dr John Fitzwater är en barnkirurg som har åkt med sin familj till Kenya för att arbeta på Tenwk hospital och därifrån delar han en glimt av sitt pågående arbete för World Medical Mission:

För en tid sedan var ung pojke som led av en allvarlig och dödlig sjukdom inlagd på sjukhuset där John arbetar. Man visste att läget var illa. Det som fanns kvar att göra för var att be för pojken och det gjorde John. På morgonen dagen efter, när John kom tillbaka till sjukhuset, hittade han en lapp från sjukhusets kaplan. Där det stod att kaplanen kvällen innan hade fått be tillsammans med den sjuka pojken och att han hade tagit emot Jesus som sin herre och frälsare. När John läste detta fylldes han av glädje för nu visste han att pojken, trots det svåra tillstånd han befann sig i, ägde det eviga livet i tron på Jesus. John kunde nu vända sig till pojken och säga: ”du är min bror”. Leendet han fick tillbaka från pojken bekräftade att hans patient verkligen kände Jesus. John berättar att stunder som denna är den största anledningen till att han valt att arbeta med det gör. Anledningen är framför allt att människor ska få lära känna Jesus. Som läkare för World Medical Mission får Dr John vara med och ge läkedom till patienternas fysiska sår – men han får även ge andlig omsorg till deras hjärtan.

April 2022

I tidningen ”On call” från vintern 2022, med rubriken ”Seeing the faithfulness of God”, finns mycket att läsa om organisationens fina och viktiga arbete på missionssjukhusen runtom i världen.

Bland annat får man i detta nummer en inblick i arbetet i Kenya, El-Salvador och Togo. Dr Richard Furman, en grundarna till organisationen, berättar att sedan starten 1977 har antalet missionssjukhus vuxit till mer än 50. Antalet sjukvårdspersonal har ökat från att bara ha varit sju de första åren till över 600 stycken årligen (innan pandemin bröt ut och antalet tyvärr sjönk) Vi får be att fler volontärer kan åka iväg och arbeta på missionssjukhusen igen under detta år.

Januari 2022

I organisationens tidning ”On call” där man kan läsa mer om organisationens viktiga arbete står det att 14 nya läkare snart ska börja arbeta för Medical mission. De kommer att bli utsända för arbete på 9 olika sjukhus i 6 olika länder. Vi får be för all personal som står i tjänst för Medical mission och för deras viktiga arbete runtom i världen!

Nola Holness som arbetar som barnmorska på Honduras för Medical mission säger att hon har det bästa jobbet i världen. När hon arbetar med patienterna uppmuntrar hon de att se sitt värde i Guds ögon. Hon säger: ”I hope that the love and joy of what I do shines through, that the patients see the love of Christ shining in my heart. I know without a doubt that God has had His hand on my life giving me a purpose and opening the right doors to allow me to walk in His path”.

Augusti 2021

I organisationens tidning ”On call” kan man läsa mer om organisationens viktiga arbete. Ledaren Franklin Graham berättar där om att fler volontärer nu börjar återvända till arbetet på fältet, men att många fler behövs och att detta är ett böneämne.

Maj 2021

I Kenya finns en nyöppnad tandklinik på Kapsowar Mission Hospital. Deras mål är att erbjuda en tandvård som även människor med begränsade resurser kan ha råd med. Förutom att ge vård ber man också med patienterna. ”We dont just want to treat teeth, that’s treating only half the person”, säger Dr Abraham som jobbar där. “We pray with every patient and that sometimes leads to conversations in which we share the Gospel, or the hospital chaplains present the Gospel.” Be gärna för detta viktiga arbete i Kenya!

Januari 2021

På grund av det höga trycket på sjukvården har nu (i januari) ett fältsjukhus i Lenoir, North Carolina öppnats. Sjukhuset har 30 platser och hjälper patienter som drabbats av Covid-19. Även i Los Angeles county, Kalifornien har ett liknande fältsjukhus med ca 50 platser öppnats. 

I organisationens tidningen ”On call” skriver Franklin Graham att 2020 varit ett svårt år för de olika missionssjukhusen runtom i världen på grund av pandemin. Det har orsakat svårigheter i form av ekonomiska förluster, begränsade resurser för att kunna hjälpa och behandla Covid-patienter, samt personalbrist. På grund av reserestriktionerna har även många av de frivilliga volontärer som velat resa ut och hjälpa till hindrats till detta. Önskan är att situationen ska återgå till det normala så fort som möjligt. Vad som dock inte har förändrats under detta år är ju att sjuka fortsatt behöver läkare och alla människor behöver få höra de goda nyheterna om en kärleksfull Skapare som kommit till jorden för att befria oss alla från den värsta pandemin av alla – vår synd. Var gärna med och be för det nya året och detta viktiga arbete.       

November 2020

Den 19 oktober öppnade Samaritan´s Purse ett nytt fältsjukhus på Bahamas, ett land som har drabbats hårt av en andravåg av Coronaviruset. Fältsjukhuset har 28 platser och sedan det öppnat har de kunnat behandla mer än 20 patienter. Hjälp och utbildning ges även till ”Princess Margaret Hospital”, ett sjukhuset i Nassau som man samarbetar med, där Samaritans Purse bistår med utbildning kring hur man arbetar infektionsförebyggande och hur man använder skyddsutrustning.  Samaritan´s Purse ber på sin hemsida om förbön i detta viktiga arbete på Bahamas: ”Please pray for the Samraitan´s Purse disaster assistance response team as they serve in Jesus name. Pray that as they provide patient care they will also have the opportunity to share about the eternal hope they have in Jesus Christ.”

Augusti 2020

I dessa dagar som på så många håll och på så många sätt sätt fortsätter präglas av oro, rädsla och lidande i pandemins fotspår får Samaritan´s Purse fortsätta vara med och hjälpa drabbade människor. I Sydost-Asien, Afrika, Mellanöstern och Sydamerika pågår detta arbete bl.a. genom att man är med och bidrar med hygienartiklar, medicinsk vård, utrustning och mat. Man bidrar också genom att ge utbildning kring Covid-19 och hur man ska skydda sig från viruset (t.ex. genom att träna vårdpersonal på hur man ska använda skyddsutrustning).

Franklin Graham, ordförande i Samaritan´s Purse, berättar om hur många volontärer under den senaste tiden inte har kunnat åka ut för att arbeta på missionssjukhusen som planerat, på grund av pandemin, men de ber och hoppas att all personal snart ska kunna åka ut igen. På ett missionssjukhus i Nepal arbetar Pun Narayan Shrestha sedan 31 år som kaplan. Han säger att sedan utbrottet av Covid-19 har behovet av att samtala om livets mening ökat bland människor han träffar på sjukhuset. Människor är rädda nu, vardagen har blivit svårare och fler ber om förbön och hjälp – även människor som tidigare inte velat höra evangeliet. Shrestha får även vara med och stötta och samtala med vårdpersonalen på sjukhuset som nu upplever ökad stress över att själva bli smittande av viruset. Han säger att hans viktiga uppgift i dessa oroliga tider är att peka på Kristus.