Testamente

Vid testamentering är det viktigt att det bevittnas och styrks av två personer som ej är släkt och ej kommer att ärva dig.

För att undvika tveksamheter är det bra att skriva att testamentet avser ”Nordic Luther Aid (Nordiska Lutherhjälpen), organisationsnummer: 802463-5271.”

Om inget annat anges kommer arvet förvaltas genom Nordic Luther Capital och fördelas under en längre tid för så många som möjligt. Men det går även att öronmärka till ett specifikt ändamål eller att allt skall användas samma år.