Nordic Luther Capital

Vi har ett mycket långsiktigt perspektiv och ser framför oss ett växande arbete där vi förmedlar mer bistånd för varje år fram tills Jesus kommer tillbaka. För att göra det möjligt behöver vi vara kloka förvaltare. En tiondel av insamlade medel går till vår förvaltning Nordic Luther Capital. Det gör även testamenterade arv (om inte annat anges) och öronmärkta gåvor till Nordic Luther Capital.

Nordic Luther Capital har andelar/aktier i fyra svenska samhällsnyttiga bolag, vars utdelningar vi använder till bistånd. Två fastighetsbolag med kontor, butiker och bostäder (Atrium Ljungberg och Diös) och två lättöverskådliga investmentbolag (Industrivärden och Traction). Vi har inga fondavgifter och till skillnad mot fonder är det lätt för var och en att se vilka bolagen är och vad de gör. Kapitalvinster och utdelningar är skattefria för Nordiska Lutherhjälpen.

Förvaltningen genererar utdelning år efter år. Samtidigt växer kapitalet över tid (när bolagen går med vinst) och därmed utdelningen som går till biståndsarbetet. Det kan liknas vid att vi från början har 100 kr till bistånd, men istället för att ge hela hundralappen direkt, så ger vi tre kronor per år i 33 år. Men efter 33 år är hundralappen fortfarande kvar och vi kan fortsätta ge tre kronor per år igen och igen. I praktiken kommer det gå snabbare, då värdet sannolikt har mer än fördubblats efter 33 år så att det som var 100 kr från början då är 200 kr, och det som var tre kr per år blir sex kr per år. Detta ger ett stabilt växande flöde till våra biståndsändamål.

När kapitalet växt till 500.000 kr och utdelningen är på ca 15.000 kr per år, kommer vi att låta det växa utan att sätta in en enda krona av allmänna gåvomedel, men varje år få utdelning till ”dessa mina minsta”.

Vid synnerliga skäl kan styrelsen besluta att sälja aktier för att frigöra resurser till bistånd i närtid.

Öronmärk en gåva till Nordic Luther Capital (NLC) så kommer din gåva idag bli till glädje för de som behöver det mest, år efter år efter år.

Utbetalt under åren: 16050 kr

2023: 6250 kr till Machaseh
2022: 5900 kr till Ge det vidare
2021: 3900 kr till Bukobahjälpen