Katastrofbistånd

 

En människa som drabbats av jordbävning, översvämning, epidemi, svält eller annan katastrof kan ha förlorat allt – även hoppet. Vi vill se till hela människan och hjälpa i Jesu namn.

Samaritans Purse’s katastrofbistånd är ett av våra ändamål vi stöder var fjärde månad för att regelbundet bidra till insatser i olika världsdelar, samt för att resurser skall finnas när katastrofen är ett faktum. Organisationen grundades 1970 och är specialiserad på att snabbt möta kritiska behov i hela världen. Samaritans Purse vill, med den barmhärtige samariern som förebild, följa Kristi exempel i att möta människor i nöd och förmedla hopp genom evangeliet.

 

Vatten och mat

Att snabbt få rent vatten och näring kan vara skillnaden mellan liv och död. Genom reningspaket kan förorenat vatten bli drickbart. Genom att ge enkla köksredskap och mat som ris, majs, bönor, sojamjöl, salt och matolja, kan de drabbade själva laga sin mat igen.

 

Skydd

De som förlorat sitt hem utsätts än mer för vädrets makter vilket kan riskera hälsan. De som drabbats behöver snabbt få tält och filtar.

 

Medicin 

I dagarna efter en katastrof behövs hälsovård och medicin. Genom mobila medicinska team kan de nås som inte får sjukvård på annat sätt.

 

Tidigare insamling

2013 inträffade en stor katastrof på Filippinerna. En tyfon drog fram, tog tusentals liv och orsakade stor förödelse. Genom en extrainsamling kunde Nordiska Lutherhjälpen bidra med 23.000 kr till katastrofarbetet genom LCMS World Relief and Human Care (Missuorisynoden).