Katastrofbistånd

Vi kanaliserar vårt katastrofbistånd genom Samaritans Purse.

Organisationen är specialiserad på att snabbt möta kritiska behov för offer vid konflikter, katastrofer, svält och epidemier i hela världen – ofta i samarbete med lokala partners. Man erbjuder mat, vatten, tak över huvudet, medicin och annat stöd i Jesu namn. Samaritans Purse ser som sin uppgift att med den barmhärtige samariern som förebild, följa Kristi exempel i att möta människor i nöd och förmedla hopp genom evangeliet. Organisationen grundades 1970 och leds av Franklin Graham.

Samaritans Purse´s katastrofarbete är ett av de fyra ändamål vi var fjärde månad betalar ut stöd till. Detta för att regelbundet bidra till katastrofbistånd i olika delar av världen, samt för att resurser skall finnas när katastrofen är ett faktum.

 

Tidigare insamling

2013 inträffade en stor katastrof på Filippinerna. En tyfon drog fram, tog tusentals liv och orsakade stor förödelse. Genom en extrainsamling kunde Nordiska Lutherhjälpen bidra med 23.000 kr till katastrofarbetet genom LCMS World Relief and Human Care (Missuorisynoden).