Katastrofbistånd

En människa som drabbats av jordbävning, översvämning, epidemi, svält eller annan katastrof kan ha förlorat allt – även hoppet. Vi vill se till hela människan och hjälpa i Jesu namn.

Vatten och mat
Att snabbt få rent vatten och näring kan vara skillnaden mellan liv och död. Genom reningspaket kan förorenat vatten bli drickbart. Genom att ge enkla köksredskap och mat som ris, majs, bönor, sojamjöl, salt och matolja, kan de drabbade själva laga sin mat igen.

Skydd
De som förlorat sitt hem utsätts än mer för vädrets makter vilket kan riskera hälsan. De som drabbats behöver snabbt få tält och filtar.

Medicin 
I dagarna efter en katastrof behövs hälsovård och medicin. Genom mobila medicinska team kan de nås som inte får sjukvård på annat sätt.

Vi förmedlar vårt katastrofbistånd genom Samaritans Purse, för att regelbundet bidra till insatser i olika världsdelar, samt för att resurser skall finnas när katastrofen är ett faktum. Organisationen grundades 1970 och är specialiserad på att snabbt möta kritiska behov i hela världen. Samaritans Purse vill, med den barmhärtige samariern som förebild, följa Kristi exempel i att möta människor i nöd och förmedla hopp genom evangeliet.

 


Aktuellt

 

Maj 2021

På grund av våldet i Tigray-regionen i Etiopien finns det just nu ett stort behov av bra sjukvård där. S.P.´s team reser runt i området och bistår bl.a. med mat, mediciner och trauma-rådgivning. Be gärna för folket i Tigray!

Under den senaste tiden har en massiv andravåg av Covid-19 drabbat Indien. Detta har lett till stort tryck på sjukvården och överfulla sjukhus. Det råder en stor brist på IVA-platser, syrgas och mediciner. S.P. arbetar just nu, via lokala samarbetspartners, med att kunna ge katastrofhjälp på plats i form av hjälp till sjukvården, mat, uppmuntran och hopp till befolkningen. Be gärna för Indien under den här svåra tiden!

Januari 2021

Samaritan´s Purse fortsätter sitt arbete bland människor som tvingats på flykt under konflikten i Nagorno-Karabakh. Där fortsätter de sitt arbete – både i Armenien och i Azerbaijan. Med hjälp av ett gott samarbete med de lokala kyrkorna har de kunnat få vara med och ge hjälp till mer än 6800 personer. Var gärna med och be för fred i denna region. 

I Honduras har Samaritan´s Purse fått bistå med hjälp efter orkanerna Eta och Iota som drabbade landet i november. Här har hjälp kunnat ges till människor både på det fysiska, psykiska och det andliga planet. Förutom sjukvård har man även kunnat hjälpa de lokala kyrkor med att distribuera hygienartiklar, presenningar och rent vatten till behövande. Be gärna för alla de människor som drabbats i Honduras.

November 2020

Den 27 september i år utbröt strider mellan Armenien och Azerbaijan i området Nagorno-Karabakh och tusentals människor har sedan dess tvingats fly från området. Samaritan´s Purse har bidragit med katastrofhjälp till Jerevan, Armeniens huvudstad, dit många människor har tagit sin tillflykt under oroligheterna. Mer än 11 ton kläder och filtar har skickats till platsen, hjälp som kan räcka upp till 500 familjer. Samaritan´s Purse arbetar också med lokala samarbetspartners för att även kunna ge matpaket till dessa familjer på flykt. Förutom att ge hjälp till Armenien så pågår det också diskussioner med Azerbaijan om möjligheten att kunna ge katastrofhjälp till dem. Franklin Graham, ordförande för Samaritan´s Purse, säger: ”The conflict between Armenia and Azerbaijan is heartbreaking. Families are caught in the crossfire of a brutal war and thousands have been forced to flee. Samaritan´s purse is bringing critical relief to people in need – reminding hurting families that they are not alone and that God loves them. Please pray for God´s protection as families seek to escape the conflict and for our teams as they help in Jesus name”. 

Augusti 2020

Samaritan´s Purse fortsätter med sitt viktiga arbete – att hjälpa lidande människor och komma med tröst och hopp i Jesu namn. Efter den stora explosionen i Beirut har Samaritan´s Purse fått vara med och bidra med olika former av nödhjälp till människor som blivit drabbade. Bl.a. har hjälpen bestått av medicin, hygienartiklar, solcellslampor och presenningar. Även ett mobilt kirurgteam och personal med specialitet på psykosociala behov har funnits med på plats. Hjälpen gavs ut i samarbete med lokala kyrkor i Libanon. Bev, en av medhjälparna på plats i Libanon säger: ”We go to disasters wherever they may be – whether it is famine, disease, war, tornadoes, hurricanes, and even in this situation with an explosion. There are people in need, and that is the reason why we go in Jesus name to help them.”

Maj 2020

Samaritans Purse fortsätter på flera olika håll i världen att hjälpa till vid katastrofer. Några exempel är fältsjukhus i USA och Italien inriktade enbart mot corona-patienter samt Hanoi i Vietnamn där man bistår med 300 hygienkit och tvål till en skola, också detta med direkt anledning av pandemin.

Augusti 2019
Katastrofbiståndet riktas till de som drabbats av krisen i Venezuela, genom en klinik som satts upp i det intilliggande Colombia. Flyktingar tas där emot och omhändertas kroppsligt, med sjukvård, och andligt, genom att erbjudas bön och kristen gemenskap. Biståndet går bland annat även till det eboladrabbade Kongo.

 


Riktad insamling
2013 inträffade en stor katastrof på Filippinerna. En tyfon drog fram, tog tusentals liv och orsakade stor förödelse. Genom en extrainsamling kunde Nordiska Lutherhjälpen bidra med 23.000 kr till katastrofarbetet genom LCMS World Relief and Human Care (Missuorisynoden).