Bön

Var med i bön, med egna eller gemensamma ord.

Tack Fader för din omsorg om allt och alla du skapat. Tack för att du inbjuder oss att lägga våra händer i dina och vara med i det du gör. Ge oss din blick för dem vi möter så att vi ser på varje människa som du ser på henne. Allt vi gör får vi göra av kärlek till dig.

Välsigna alla som får del av biståndet, att de får hjälp och stöd att själva ta sig ur ohälsa, materiell nöd och social nöd. Vi ber att de får möta Jesus, vår Herre och frälsare, och får leva i en kristen gemenskap.

Välsigna alla som ger, ber och arbetar för dina minsta. Vår omsorg är blott en blek återglans av din, men låt oss få vandra i din skugga, nära dig, i dina spår och att du får all ära.