Sjukvård & hälsa

Alla drabbas vi av ohälsa och sjukdom och vet vad det betyder att få den hjälp vi behöver. Men långt ifrån alla har tillgång till god vård.

Vi stöder World Medical Mission (en del av Samaritans Purse) som gör det möjligt för kristna läkare och vårdpersonal att göra volontärinsatser på sjukhus och kliniker i olika länder. Dessutom skickar man medicinsk utrustning och hjälper till med installation och reparation. Som vårdpersonal som verkar för att rädda liv bär de samtidigt med sig de goda nyheterna om den store läkaren Jesus som kan ge evigt liv.

Aktuellt

Maj 2021

I Kenya finns en nyöppnad tandklinik på Kapsowar Mission Hospital. Deras mål är att erbjuda en tandvård som även människor med begränsade resurser kan ha råd med. Förutom att ge vård ber man också med patienterna. ”We dont just want to treat teeth, that’s treating only half the person”, säger Dr Abraham som jobbar där. “We pray with every patient and that sometimes leads to conversations in which we share the Gospel, or the hospital chaplains present the Gospel.” Be gärna för detta viktiga arbete i Kenya!

Januari 2021

På grund av det höga trycket på sjukvården har nu (i januari) ett fältsjukhus i Lenoir, North Carolina öppnats. Sjukhuset har 30 platser och hjälper patienter som drabbats av Covid-19. Även i Los Angeles county, Kalifornien har ett liknande fältsjukhus med ca 50 platser öppnats. 

I organisationens tidningen ”On call” skriver Franklin Graham att 2020 varit ett svårt år för de olika missionssjukhusen runtom i världen på grund av pandemin. Det har orsakat svårigheter i form av ekonomiska förluster, begränsade resurser för att kunna hjälpa och behandla Covid-patienter, samt personalbrist. På grund av reserestriktionerna har även många av de frivilliga volontärer som velat resa ut och hjälpa till hindrats till detta. Önskan är att situationen ska återgå till det normala så fort som möjligt. Vad som dock inte har förändrats under detta år är ju att sjuka fortsatt behöver läkare och alla människor behöver få höra de goda nyheterna om en kärleksfull Skapare som kommit till jorden för att befria oss alla från den värsta pandemin av alla – vår synd. Var gärna med och be för det nya året och detta viktiga arbete.       

November 2020

Den 19 oktober öppnade Samaritan´s Purse ett nytt fältsjukhus på Bahamas, ett land som har drabbats hårt av en andravåg av Coronaviruset. Fältsjukhuset har 28 platser och sedan det öppnat har de kunnat behandla mer än 20 patienter. Hjälp och utbildning ges även till ”Princess Margaret Hospital”, ett sjukhuset i Nassau som man samarbetar med, där Samaritans Purse bistår med utbildning kring hur man arbetar infektionsförebyggande och hur man använder skyddsutrustning.  Samaritan´s Purse ber på sin hemsida om förbön i detta viktiga arbete på Bahamas: ”Please pray for the Samraitan´s Purse disaster assistance response team as they serve in Jesus name. Pray that as they provide patient care they will also have the opportunity to share about the eternal hope they have in Jesus Christ.”

Augusti 2020

I dessa dagar som på så många håll och på så många sätt sätt fortsätter präglas av oro, rädsla och lidande i pandemins fotspår får Samaritan´s Purse fortsätta vara med och hjälpa drabbade människor. I Sydost-Asien, Afrika, Mellanöstern och Sydamerika pågår detta arbete bl.a. genom att man är med och bidrar med hygienartiklar, medicinsk vård, utrustning och mat. Man bidrar också genom att ge utbildning kring Covid-19 och hur man ska skydda sig från viruset (t.ex. genom att träna vårdpersonal på hur man ska använda skyddsutrustning).

Franklin Graham, ordförande i Samaritan´s Purse, berättar om hur många volontärer under den senaste tiden inte har kunnat åka ut för att arbeta på missionssjukhusen som planerat, på grund av pandemin, men de ber och hoppas att all personal snart ska kunna åka ut igen. På ett missionssjukhus i Nepal arbetar Pun Narayan Shrestha sedan 31 år som kaplan. Han säger att sedan utbrottet av Covid-19 har behovet av att samtala om livets mening ökat bland människor han träffar på sjukhuset. Människor är rädda nu, vardagen har blivit svårare och fler ber om förbön och hjälp – även människor som tidigare inte velat höra evangeliet. Shrestha får även vara med och stötta och samtala med vårdpersonalen på sjukhuset som nu upplever ökad stress över att själva bli smittande av viruset. Han säger att hans viktiga uppgift i dessa oroliga tider är att peka på Kristus.