Sjukvård & hälsa

 

Alla drabbas vi av ohälsa och sjukdom och vet vad det betyder att få den hjälp vi behöver. Men långt ifrån alla har tillgång till god vård.

World Medical Mission gör sedan många år det möjligt för kristna läkare och vårdpersonal att göra volontärinsatser på sjukhus och kliniker i olika länder. Dessutom skickar man medicinsk utrustning och hjälper till med installation och reparation. Som vårdpersonal som verkar för att rädda liv bär de samtidigt med sig de goda nyheterna om den store läkaren Jesus som kan ge evigt liv.

Vi förmedlar vårt stöd var fjärde månad till World Medical Mission, som är en del av Samaritans Purse.