Jiwe Kuu – en lånekassa

Jiwe Kuu ger före detta gatubarn från Tumaini Children Center möjlighet att ta lån med målet att bli självförsörjande. (Jiwe Kuu är fristående från TCC.) Jiwe Kuu ger förtroende och uppmuntrar till ansvarstagande och entreprenörskap.

Efter att en låntagare betalat tillbaka till Jiwe Kuu kan kapitalet användas för en annan låntagare.

Nordic Luther Aid har investerat 10 000 kr, men är öppna för att öka investeringen längre fram. Insatt kapital räknas som en tillgång i vår balansräkning.