Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. (Matteus 25:40)

 

 

Behoven är stora och vi kan inte hjälpa alla. Här kan jämföras med pojken som gick längs stranden och bar ut snäckorna i vattnet. Hans pappa var skeptisk till pojkens projekt och menade att pojken ändå inte kunde rädda allihop. Pojken såg på en snäcka, kastade ut den och sade: För den här snäckan spelar det roll.

Nordiska Lutherhjälpen (Nordic Luther Aid – NLA) grundades 2011 för att underlätta för enskilda och församlingar att vara delaktiga i bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela människan i vardag och katastrof.

Vi har hittills förmedlat drygt 414.000 kr till bistånd. Antalet givare och gåvor ökar för varje år.

 

”Jag rekommenderar alla att stödja den nybildade Nordiska Lutherhjälpen, genom ekonomiska bidrag och förböner.” Karl-Erik Tjäder, kh em, Haparanda

”Under min långa tjänstgöring som präst i Svenska kyrkan har jag alltid verkat för Lutherhjälpen. Nu när denna inte längre finns så vill jag gärna stödja Nordiska Lutherhjälpen, som tar Evangeliets missions-och diakoniansvar på allvar.” Roland Kristensson, kh em, Lilla Edet