”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta …” Matteus 25:40

Behoven är stora och vi kan inte hjälpa alla. Här kan jämföras med pojken som gick längs stranden och bar ut snäckorna i vattnet. Hans pappa var skeptisk till pojkens projekt och menade att pojken ändå inte kunde rädda allihop. Pojken såg på en snäcka, kastade ut den och sade: För den här snäckan spelar det roll.

Vi har sedan 2011 förmedlat 673.000 kr till våra biståndsändamål. Gåvor, kollekter och givare ökar för varje år.

Under min långa tjänstgöring som präst i Svenska kyrkan har jag alltid verkat för Lutherhjälpen. Nu när denna inte längre finns så vill jag gärna stödja Nordiska Lutherhjälpen, som tar evangeliets missions- och diakoniansvar på allvar. Roland Kristensson, kh em, Lilla Edet