Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. (Matteus 25:40)

Behoven är stora och vi kan inte hjälpa alla. Här kan jämföras med pojken som gick längs stranden och bar ut snäckorna i vattnet. Hans pappa var skeptisk till pojkens projekt och menade att pojken ändå inte kunde rädda allihop. Pojken såg på en snäcka, kastade ut den och sade: För den här snäckan spelar det roll.

Nordiska Lutherhjälpen (Nordic Luther Aid – NLA) grundades 2011 för att underlätta för enskilda och församlingar att vara delaktiga i bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela människan i vardag och katastrof.

Vi har sedan 2011 förmedlat 589.000 kr till våra biståndsändamål. Gåvor, kollekter och givare ökar för varje år.

Administration 2018: 3,36% Insamling 2018: 3,70.

”Under min långa tjänstgöring som präst i Svenska kyrkan har jag alltid verkat för Lutherhjälpen. Nu när denna inte längre finns så vill jag gärna stödja Nordiska Lutherhjälpen, som tar evangeliets missions- och diakoniansvar på allvar.” Roland Kristensson, kh em, Lilla Edet