”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta …” Matteus 25:40

Behoven är stora och vi kan inte hjälpa alla. Här kan jämföras med pojken som gick längs stranden och bar ut snäckorna i vattnet. Hans pappa var skeptisk till pojkens projekt och menade att pojken ändå inte kunde rädda allihop. Pojken såg på en snäcka, kastade ut den och sade: För den här snäckan spelar det roll.

673 tkr

Vi har sedan 2011 förmedlat 673.000 kr till bistånd i vardag och katastrof. Gåvor, kollekter och givare ökar för varje år.

Under min långa tjänstgöring som präst i Svenska kyrkan har jag alltid verkat för Lutherhjälpen. Nu när denna inte längre finns så vill jag gärna stödja Nordiska Lutherhjälpen, som tar evangeliets missions- och diakoniansvar på allvar. Roland Kristensson, kh em, Lilla Edet