Motionsutmaningen

Under maj månad har vi motionsutmaningen. Syftet är att samla in pengar till våra biståndsändamål samtidigt som vi motionerar och har kul! Det finns tre grenar att välja mellan: springa och cykla.

De som deltar har en sponsor. Motionären och sponsorn kommer överens om en summa pengar för varje kilometer som motionären går, springer eller cyklar. Vid månadens slut betalar din sponsor in pengarna till Nordiska Lutherhjälpen.

Läs mer på Motionsutmaningens egen webbsida