Fördjupning

Fortsatt bristande helhetssyn trots nytt namn

Debattartikel av Martin Andersson och Annette Westöö i Kyrkans Tidning.

Om förvaltarskap

Martin Andersson har gjort ett referat av boken Goda förvaltare, av Helge Brattgård.

Jubileumsskrift 2022

Fotobok över tiden 2011 – 2021. Utgiven 2022.

Vår inriktning

Policydokument för Nordiska Lutherhjälpen.

Som en fruktbärande kvist

Läs här

En biståndskanal för kyrkokristna

Debattartikel i Kyrkans tidning, 2014-03-22) Läs mer