Gatubarn

 

I Tanzania finns det många barn som lever på gatan och som inte har något hem att komma till. Det leder lätt till droger och kriminalitet.

I stiftet Bukoba finns idag ett utbyggt arbete som uppsöker och rehabiliterar en del av dessa barn – Tumaini children center. Konkret arbetar man för att barnen skall kunna återvända hem eller, om föräldrarna är döda, hitta nya hem till dem. Verksamheten vill visa barnen på hoppet i Kristus, att de är värdefulla, och har en framtid. Omkring 130 barn hjälps varje år bort från gatan.

Vi förmedlar vårt stöd var fjärde månad genom Bukobahjälpen.