Om oss

Nordiska Lutherhjälpen grundades 2011 för att underlätta för enskilda och församlingar att vara delaktiga i bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela människan i vardag och katastrof.

 

Syfte
Syftet är att utifrån Kristusbekännelsen och kallelsen i evangeliet, ge människor – oavsett religionstillhörighet – stöd till att själva ta sig ur fattigdom, ohälsa och social nöd, samt ge möjlighet att ta emot Jesus som Herre och frälsare och leva i en kristen gemenskap.

 

Bakgrund
När Lutherhjälpen grundades 1947 ägnade man sig åt utvecklingsarbete och katastrofinsatser. Fokus var till en början efterkrigstidens Europa, men utökades sedan till andra världsdelar. Verksamheten grundades i evangeliet såsom internationell diakoni, och fördes år 2008 samman med det år 1874 grundade Svenska kyrkans mission, i det som fick namnet Svenska kyrkans internationella arbete. Svenska kyrkans internationella arbete kom att få en inriktning som allt mer distanserade sig från evangeliets innehåll. Ur detta växte ett behov av en samlande kanal, utgående från evangeliet, helt fokuserad på bistånd och som även innefattar insatser i katastrofområden.

 

Policy
policydokument-for-nordiska-lutherhjalpen (PDF)

 

Logotype
Utifrån kallelsen i evangeliet vill vi med våra två händer förmedla bistånd och livets bröd till vår värld. Med korset i centrum omsluts världen av Faderns händer som vi lägger våra händer i. Tillsammans bildar de ett bröd – en oblat. (Joh 6:51)

 

Organisation
Nordic Luther Aid (NLA) (Nordiska Lutherhjälpen) är en ideell förening av medlemmar, med styrelse, stadgar och revisor. Organisationsnummer: 802463-5271.

 

Styrelse
Carl-Henrik Karlsson, ordförande
Elisabet Josefsson, vice ordförande
Magnus Svensson
Annette Westöö
Marie Persson
Daniel Strömblad
Martin Andersson
Gunnar Brycke
Martin Billhult

 

Tf Kassör
Carl-Sixten Block

 

Adress
Nordiska Lutherhjälpen
c/o Daniel Strömblad
Antenngatan 35A
421 33 Västra Frölunda

 

Telefon
Carl-Sixten Block, 0730-978721
Magnus Svensson, 0735-521191
Carl-Henrik Karlsson, 073-773 89 74

 

E-post
info@nordiclutheraid.org

 

Plusgiro
62 86 94-2

Bröd NLA logotype webb