Fördjupande texter

Fördjupning om förvaltarskap

Martin Andersson har gjort ett referat av boken Goda förvaltare, av Helge Brattgård.

 

Vår inriktning

Policydokument för Nordiska Lutherhjälpen.

 

Som en fruktbärande kvist

Läs här

 

En biståndskanal för kyrkokristna

Debattartikel i Kyrkans tidning, 2014-03-22)

När Lutherhjälpen grundades 1947 ägnade man sig åt utvecklingsarbete och katastrofinsatser. Fokus var till en början efterkrigstidens Europa, men utökades sedan till andra världsdelar. Verksamheten grundades i evangeliet, men arbetet var bistånd och inte mission. År 2008 slogs Lutherhjälpen samman med det år 1874 grundade Svenska kyrkans mission. De sista åren blev rötterna och visionen utifrån evangeliet vagare och många kyrkokristna fick allt mer delat förtroende för arbetet. Det blev oöverblickbart, och det som man kunde överblicka kände man inte alltid igen från det man växt upp med. (Idag benämns verksamheten Svenska kyrkans internationella arbete.)

Därför grundades 2011 Nordiska Lutherhjälpen i syfte att utgöra en biståndskanal för kyrkokristna som vill fortsätta ge utifrån kallelsen i evangeliet och i trohet till detsamma. Även om det länge funnits enskilda alternativa biståndsprojekt, saknades det en samlande organisation som man kunde känna genuin tilltro till. Att namnet nu åter används anknyter till nämnda rötter, historiskt och innehållsmässigt.

Läs mer