Utbildning

I nordvästra Tanzania ligger skolan Ilemera Carpentry Center for Orphans. Visionen är att ge hjälp till självhjälp till föräldralösa ungdomar i Tanzania och förmedla omsorg, kristen undervisning och gemenskap. Vi stöder skolan var fjärde månad genom Ge det vidare.

Skolan erbjuder hantverksutbildning och sömnadsutbildning. Vartannat år sker intagning till den tvååriga kostnadsfria utbildningen som även innefattar gratis mat och uppehälle. Varje elev får de verktyg som behövs vilket handlar om snickeriverktyg alternativt symaskin samt ett litet förråd med material. På skolan läser eleverna Bibeln och psalmboken som de får. Skolans rektor och ledning har god kontakt med församlingspräster i regionen. Med utbildning, verktyg, materialförråd – och det goda som två år i en kärleksfull gemenskap gör med en människa – i bagaget, återvänder eleverna till sina hembyar och kan då genast börja sitt nya liv som egenföretagare – snickare och sömmerskor.

Ca 80 % av tidigare elever klarar av att bli självförsörjande och de flesta har många som är beroende av dessa inkomster såsom syskon, farmor/farfar etc.

 

 


Aktuellt

 

 


Det finns många gripande och glädjande berättelser om de före detta elevernas liv i avlägsna byar. Ett glädjande exempel är Jaspar. Han gick ut skolan i november 2011 och har fått många kunder, så att han även kunnat ge jobb till flera andra pojkar. Dessutom har han gift sig och byggt sig och sin hustru ett hus. ICCO:s hjälp till Jaspar har inte bara lett till ett tryggt och gott liv för en person utan också multiplicerats i och med att andra har fått arbete genom honom.