Sponsor

RKF (Riksförbundet Kristen Fostran) vill verka i hem, skola och samhälle för att alla barn skall få del av den kristna trons grund, värderingar och liv. RKF grundades 1883. RKF låter Nordiska Lutherhjälpen gratis annonsera i deras tidning Kristen Livsgrund, samt ger gratis hosting för denna hemsida.


Nordic Luther Aid sponsras av Gunnels Massage

www.gunnelsmassage.se